Over Regio Nijmegen op één Lijn

Geplaatst op 24-06-2015 om 19:14 uur

Nijmegen op één lijn

Foto Van links naar rechts: Henk Schers, huisarts, voorzitter regio Nijmegen op een lijn; Marion Borghuis, directeur CIHN/OCE; Rene van het Erve, strategisch adviseur ZZG zorggroep; Gerard Molleman, manager afdeling Gezond Leven GGD Gelderland Zuid; Moniek Pieters, directeur publieke gezondheid, GGD Gelderland Zuid; Wim van Beurden, huisarts, bestuurder CIHN/OCE; Arie de Vries, directeur-bestuurder NIM; Marcel de Groot, programmadirecteur 1e lijn ZZG zorggroep; Jacqueline Philipsen, programmamanager Robuust; Guido Adriaansens, huisarts, bestuurder LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o.; Theo Bleumer, huisarts, bestuurder CIHN/OCE

Niet op de foto: Dick Herfst, bestuurder ZZG zorggroep; Gael Pennings, huisarts, bestuurder LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o.

Regio Nijmegen op één lijn bestaat uit vooruitstrevende partijen die de eerstelijnsgezondheidszorg in de regio Nijmegen willen verbeteren en vernieuwen. Het netwerk verenigt huisartsenzorg, wijkverpleegkundige zorg, welzijn, public health en academie.

Uitgangspunten

Regio Nijmegen op één lijn gaat uit van de veerkracht en eigen regie van de burger. De partijen willen de focus op ziekte en zorg verschuiven naar een focus op gezondheid. Daartoe moeten professionals aansluiten op het persoonlijk netwerk van de burger. Dit betekent multidisciplinair samenwerken dichtbij de burger in de wijk.

 1. De burger centraal in zijn eigen omgeving: stimuleren van de zelf- en samenredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van de burger. De zorg en ondersteuning start vanuit de mogelijkheden van de burger en zijn eigen netwerk.
 2. Oriëntatie op wijk- en buurtniveau: gericht op de populatie in wijk of buurt, dichtbij en met de burgers.
 3. Integrale zorg.

Het programma integreert preventie, welzijn en zorg en werken aan samenhang en verbinding tussen de verschillende domeinen.

Regio

De regio Nijmegen bestaande uit zeven gemeenten (de dorpen Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn zijn sinds 1 januari 2015 een gemeente) met 309.632 inwoners (2013).

Ambities

Door innovatie en verbinding is Regio Nijmegen op één lijn toonaangevend op het gebied van integrale eerstelijnszorg. Zij streven naar zinnige en zuinige zorg in de regio door in te zetten op:

 • Substitutie; een sterke eerste lijn in de wijk, specialisten uit de tweede lijn ondersteunen generalisten in de eerste lijn. Zorgsubstitutie naar de eerste lijn wordt gestimuleerd.
 • Populatiegerichtheid; de organisatie van preventie, welzijn en zorg gebeurt op basis van gegevens uit de wijk. Populatiebekostiging leidt tot effectieve en doelmatige zorg.
 • Implementatie van innovaties; een regionale agenda van waaruit preventie, welzijn en zorg in de wijk wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Werkwijze

De partners samen zijn hét aanspreekpunt in de regio voor initiatieven waarbij meerdere professionele domeinen in de eerste lijn betrokken zijn. Dat doen zij door te overleggen, plannen te maken en te sturen.

 1. Het programma is faciliterend voor professionals. Projecten en activiteiten van Regio Nijmegen op één lijn zijn ondersteunend voor de professional.
 2. Het netwerk gaat van denken naar doen: het verspreidt en implementeert goede voorbeelden in de regio en heeft hierin een aanjagende functie.

Speerpunten:

 • Wijkgericht werken
 • Palliatieve en oncologische zorg
 • Jeugdzorg

Andere aandachtsgebieden:

 • Ouderenzorg
 • GGZ
 • Preventie / obesitas
 • Communicatie / informatieoverdracht / ICT

Meer weten? Mail naar info@nijmegenopeenlijn.nl

Reacties

Er zijn op dit moment geen reacties geplaatst.